Interampa

Mostra de Solidaritat de l'alumnat a la Recollida Solidària dels Centres Educatius

Els productes recollits aniràn destinats a Càritas y Creu Roja. Amb esta acció, es transmeten valors de solidaritat i generositat que els serviràn per a la seua vida futura. Gràcias a totes les famílies