Interampa

Participació d'InterAmpa al projecte "Soledat no desitjadat"

InterAmpa col·labora amb el Projecte de la Regidoria de Benestar "Soledad no desitjada". En aquest projecte es tracta de donar suport als col·lectius més vulnerables front a la soledat.